Promienniki elektryczne a boczna kurtyna powietrza

Pomieszczenia niezależnie od swojego przeznaczenia muszą być w określonych porach ogrzewane. Decydując się na ogrzewanie promiennikami elektrycznymi można uzyskać doskonały efekt cieplarniany odczuwalny niemal natychmiast po włączeniu urządzenia. Promienniki elektryczne odznaczają się, bowiem niezwłocznym działaniem bez potrzeby nagrzewania dodatkowych elementów umieszczonych w wielu innych urządzeniach grzewczych.

Proces ogrzania przez promienniki elektryczne polega na skierowaniu jego promieni podczerwonych na wybrane miejsce. Może to być ściana, stanowisko pracy lub podłoga. Fale podczerwone przekazują ciepło do danego punktu i odbijają się ogrzewając tym samym inne części pomieszczenia. Ogrzewanie takie jest wspomagane przez inne urządzenia, które nie tyle dodatkowo dostarczają energię cieplną, co nie dopuszczają do jej ubytku przez otwory okienne lub wejściowe - drzwi.

Jednym z takich urządzeń jest boczna kurtyna powietrzna, którą umieszcza się przy drzwiach wejściowych, jako zespół systemów nadmuchowych. Następuje wówczas nadmuch ciepłego powietrza, które jest pobierane z otoczenia. Cały schemat ogrzewania można w kolejności przedstawić tak, iż ciepło wychodzi z promienników elektrycznych ogrzewających dany cel, a następnie odbija się od tegoż celu i ogrzewa środowisko wokół niego.

W ten sposób miedzy innymi ogrzewane jest też powietrze, które pobiera boczna kurtyna powietrza zasłaniając tym samym okna i drzwi ogrzanym powietrzem. Dzięki kurtynie bocznej ciepłe powietrze nie wydostaje się zewnątrz pomieszczenia, a zimne nie wchodzi do niego.