Archiwum kategorii: artykuły

Zasilacz UPS - wymiana baterii akumulatorów.

Najczęstszą przyczyną wadliwej pracy zasilacza awaryjnego jest niesprawna bateria akumulatorów. Akumulatory, wręcz te najlepsze, później zużywają się oraz po latach pracy tracą osobiste parametry. Oznaką, iż przybliża się pora wymiany jest pojemność obniżona do 80% pojemności znamionowej.

Realizowanie regularnych przeglądów, średnio co pół roku, w wielu przypadku daje przeświadczenie, iż nie spotka ludzi niespodzianka i że bateria w każdej sytuacji zadziała w zgodzie z oczekiwaniami. W szczególnie wrażliwych aplikacjach analizy efektywności baterii winny być robione odpowiednio częściej - dosłownie co miesiąc. Natomiast w mało obciążonych systemach, zatrudnionych w prestiżowych warunkach wystarczające jest wykonywanie pomiarów akumulatorów raz do roku.

Akumulatory winny zostać wymienione po zaobserwowaniu obniżenia się sprawności do 4/5 sprawności nowej baterii. Dalsza eksploatacja jest obok tego możliwa ależ niezastąpione jest rozszerzenie częstotliwości testowania i zaakceptowanie skróconego czasu podtrzymania.

Korzystanie z silnie wyeksploatowanych baterii niesie większych rozmiarów ryzyko wystąpienia zwarć bądź przerw w obwodzie. W zestawach pracujących w układzie równoległym jest ryzyko wystąpienia zapłonu baterii, dlatego nieodzowne staje się stosowanie bezpieczników na poszczególnych gałęziach.